Varovanje osebnih podatkov

Varovanje osebnih podatkov

Trgovina RIDE (RIDE d.o.o.) se zavezuje, da bo varovala zaupnost osebnih podatkov in zasebnost uporabnikov spletne trgovine grasca.si. Zbrane osebne podatke se uporablja izključno za opravljanje storitev, ki jih ponujamo. Trgovina RIDE spoštuje zaupnost osebnih podatkov in zasebnost uporabnikov spletne trgovine, zato bomo storili vse potrebno za zaščito le teh pred kakršnimikoli kršitvami in zlorabami. 
 
Trgovina Grašca zbrane osebne podatke trajno varuje skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07) (ZVOP-1), Zakonom o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 – ZIN-B, 54/14 – odl. US, 81/15 in 40/17) in Splošno uredbo o varstvu podatkov (angl. General Data Protection Regulation – GDPR).
 
Uporaba osebnih podatkov
 
Za potrebe opravljanja storitev zbiramo, vodimo, obdelujemo in shranjujemo uporabnikove podatke:

 • ime in priimek
 • naslov in naslove za dostavo
 • naziv pravne osebe (če je uporabnik pravna oseba)
 • davčno številko (če je uporabnik pravna oseba)
 • naslov elektronske pošte (uporabniško ime)
 • geslo v šifrirani obliki
 • kontaktno telefonsko številko
 • državo bivanja
 • druge podatke, ki jih uporabnik prostovoljno vnese v obrazce v spletni trgovini
 • druge podatke, ki jih uporabnik prostovoljno doda naknadno v svojem profilu

 
Za pravilnost, popolnost in ažurnost podatkov, ki jih vnesejo uporabniki, podjetje ne odgovarja.
Podatkov ponudnik ne posreduje tretjim osebam. Ponudnik osebne podatke zbira z izrecno privolitvijo oz. soglasjem posameznikov. Soglasja hrani skupaj z njihovo vsebino in vsebino obrazca, s katerim so bila dobljena.  Zbirke osebnih podatkov ponudnik hrani na območju Republike Slovenije ter jih ne iznaša v druge države. 
 
 

Izvajanje politike zasebnosti
 
Trgovina RIDE  ima, skladno z Zakonom o varovanju osebnih podatkov, varovanje osebnih podatkov urejeno s Pravilnikom o varovanju osebnih podatkov. Vse pri podjetju redno ali honorarno zaposlene osebe, ki imajo dostop do osebnih in drugih podatkov uporabnikov, so seznanjene z določili Pravilnika o varovanju osebnih podatkov in z dolžnostjo varovanja osebnih in drugih podatkov in so dolžne upoštevati ta določila o varovanju zaupnosti osebnih podatkov in zasebnosti uporabnikov spletne trgovine. Dolžnost varovanja osebnih in drugih podatkov velja časovno neomejeno, tudi po prenehanju razmerja s podjetjem.
 
Registrirani uporabniki lahko kadarkoli prenehajo uporabljati spletno trgovino in lahko prekličejo svojo registracijo. To storijo tako, da s pisno izjavo ali preko elektronske pošte na naslov info@ride.si sporočijo preklic registracije. Podjetje bo zaupnost osebnih podatkov in zasebnost uporabnikov spletne trgovine v okviru te politike zasebnosti varovalo tudi v primeru preklica registracije.
 
 
 
 

Pravica do obveščanja in izbrisa
 
Vsak uporabnik ima pravico in možnost dostopa in urejanja informacij svojih osebnih podatkih, ki jih je vnesel ob registraciji ali skozi sistem prijave na e-novice (e-pošta), s katerimi razpolagamo, kot tudi pravico in možnost do izbrisa le teh.
 
Obvestila o stanju naročila: Pridržujemo si pravico, da uporabnika preko elektronske pošte ali na telefonsko številko, ki jo je vpisal v postopku naročila / registracije, preko sms sporočila obvestimo o statusu naročila (sprejetje naročila, odprema, priprava na osebni dvig).

Obvestila: Po prijavi na obvestila bo vaš elektronski naslov z vašim dovoljenjem uporabljen v promocijske namene, dokler se iz obveščanja ne odjavite. Na prejemanje obvestil ste prijavljeni le, če je ob naročilu obkljukano posebno polje, ki vam omogoča prijavo na obvestila ali pa ste to storili skozi neposreden obrazec prijave na e-obveščanje na naši spletni strani. 

Od prejemanja e-obvestil se lahko kadarkoli odjavite na elektronskem naslovu info@ride.si s pripisom (“odjava od prejemanja e-novic”) ali s klikom na povezavo “Odjava od prejemanja e-novic” v nogi naših promocijskih e-obvestil. 
 
Pravice uporabnika spletnega mesta ride.si:

 • Pravica do pozabe – v kolikor posameznik več ne želi, da se njegovi osebni podatki, hranijo in obdelujejo lahko od kadarkoli zahteva, da se njegovi podatki zbrišejo (ob pogoju, da ni zakonitih razlogov za njihovo nadaljnjo hrambo).
 • Pravica do vpogleda in spreminjanja osebnih podatkov (obvezna polja ostajajo: ime, priimek, naslov za dostavo)
 • Pravica do prilagoditve in delovanje beleženja spletnih piškotkov
 • Pravica vedeti, kako dolgo se hranijo osebni podatki. 
 • Pravica zahtevati popravek, izbris ali vložiti pritožbo. 
 • Pravica do prenosljivosti – posameznik lahko zahteva vse osebne podatke v zvezi z njim, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, ki jih hrani Trgovina RIDE.
 • Pravica do pravnega sredstva in sankcij – posameznik ima pravico vložiti pritožbo pri nadzornem organu,  pravico do pravnih sredstev zoper odločitev nadzornega organa ali v primeru neukrepanja nadzornega organa, pravico do odškodnine in odgovornosti. 
 • Pravica ne biti podvržen ukrepom, ki izhajajo zgolj iz profiliranja, analize ali predvidevanj z uporabo avtomatiziranih sredstev obdelave.
 • Pravica do umika soglasja – posameznik ima pravico do umika soglasja za nadaljnjo obdelavo osebnih podatkov, posebej v primeru neposrednega trženja

 
Postopek uveljavljanja pravic
 
Seznanjen sem, da lahko vse zgoraj navedene zahteve, ki se tičejo uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki, naslovim na elektronski naslov info@ride.si.


Seznanjen sem, da se zaradi pristnosti identifikacije v primeru uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki od mene zahteva dodatne podatke, ukrepanje pa lahko zavrne le v primeru, da dokaže, da me ne more zanesljivo identificirati.
Seznanjen sem, da mora Trgovina RIDE  na mojo zahtevo, s katero uveljavljam svoje pravice v zvezi z zgoraj navedenimi osebnimi podatki, odgovoriti brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v enem mesecu od prejema zahteve.
 
Trgovina RIDE osebne podatke posameznika hrani do preklica soglasja za hranjenje in obdelavo podatkov posameznika. Uporabnik lahko zahteva, da Trgovina RIDE njegove osebne podatke nemudoma in trajno v celoti izbriše. Izbris profila in vseh z njim povezanih osebnih podatkov lahko uporabnik opravi tudi sam preko svoje profilne strani na spletnem mestu ride.si. Uporabnik lahko prekliče tudi soglasje za prejemanje elektronskih sporočil. To lahko stori sam preko odjavne povezave v nogi kateregakoli našega e-promocijskega obvestila, ali s pripisom “odjava od prejemanja e-novic” na elektronski naslov info@ride.si.

Shranjevanje pogodb in dostopnost
 

Trgovina RIDE hrani besedila pogodb lokalno v fizičnem in digitalnem arhivu. Potrošnik do shranjene pogodbe lahko dostopi z dopisom in izkazom identitete na e-mail info@ride.si ali fizično v trgovini na registriranem naslovu podjetja.Dodatno

Trgovina RIDE je v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, zavezana k varovanju osebnih podatkov uporabnikov spletnega mesta www.ride.si in ne bo pod nobenim pogojem brez izrecnega dovoljenja uporabnika posredovala osebnih oz. drugih podatkov uporabnika tretji osebi oz. ne bo omogočila tretji osebi vpogleda v osebne oz. druge podatke uporabnika, razen če bi to od njega zahtevale državne oblasti, če je taka obveznost določena v zakonu, ali v dobri veri, da je tako ukrepanje potrebno za postopke pred sodišči ali drugimi državnimi organi ter za zaščito in uresničevanje zakonitih interesov podjetja.

Vsi osebni in drugi podatki, ki jih bo uporabnik posredoval ob prijavi v spletno trgovino, kot tudi ob naročilu nakupa izdelkov, vključno z vsebino naročil, bodo varovani v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Trgovina RIDE teh podatkov ne bo uporabila v namen, ki bi kakorkoli škodoval uporabniku ali drugi vpleteni osebi, podatkov uporabnikov pa ne bo uporabila za pošiljanje promocijske elektronske pošte ali drugega nezaželenega promocijskega materiala, razen v primeru, če je uporabnik sam izbral e-poštni komunikacijski kanal za prejemanje obvestil o novostih, novitetah in akcijskih ponudbah. Zaupnost osebnih in drugih podatkov uporabnikov ne bo kršena v nobeni obliki. 

Trgovina RIDE bo osebne podatke uporabnikov vodilo v zbirki osebnih podatkov samo toliko časa, kot je nujno potrebno, da se doseže namen, za katerega se osebni podatki zbirajo in vodijo. 

Dostavni službi bo podjetje zaupalo le potrebne podatke za dostavo v spletni trgovini kupljenih izdelkov (podatki o prejemniku in naslov za dostavo). Prek elektronske pošte bo podjetje stopilo v stik z uporabnikom, če bo to potrebno za izvedbo nakupa v spletni trgovini, prek kontaktne telefonske številke pa le, če bo v postopku registracije oz. nakupa v spletni trgovini prišlo do težav.